Sumilahti Oy

Sumilahti Oy on perustettu 2015

Yrityksen toiminta on jakaantunut palveluiden tarjontaan henkilö- ja yritysasiakkaille sekä urheiluseuroille.


Palvelemme henkilöasiakkaita erilaisissa elämäntilanteissa, joissa tarvitaan kirjallisia dokumentteja, kuten perukirja, testamentti, edunvalvontavaltuutukset yms.


Yritykset saavat kauttamme laadukkaat mainos- ja liikelahjat sekä työvaatteet edistämään liiketoimintaa yrityksen näköiseksi suunniteltuna. Teemme yhteistyötä JM Concept Oy:n kanssa.


Urheiluseuroille tarjoamme sublimaatiotekniikalla painettuja urheilutekstiilejä, joissa laatu ja käyttömukavuus kohtaavat. 


Urheiluseuroille kauttamme myös fanituotteet. Teemme yhteistyötä Jersey53 kanssa.​ 

CashbackWorld-logo_710x380

Cashback World -yhteistyöyritys

Yrityksemme on mukana rakentamassa Suomeen ostoyhteisöä Cashback World'ia, jonka maailmanlaajuinen nettikauppa avataan pian myös Suomessa.


Ota yhteyttä ja tilaa kauttamme oma etukorttisi, jolla saat alennuksia jopa 10 %.

Yrittäjät

Susanna_Lahti

Susanna Lahti

Yrittäjä, kodin asiakirjat

Susanna Lahti on koulutukseltaan oikeustradenomi ja hänellä on 16 vuoden työkokemus yhdessä maan suurimmista pankeista. Hän on Maanmittauslaitoksen määräämä julkinen kaupanvahvistaja. Kodin asiakirjojen lisäksi saatte myös asiantuntevia neuvoja siitä miten erilaisissa tilanteissa on hyvä toimia.


Mika

Mika Lahti

Yrittäjä, mainos- ja liikelahjat, työ- ja urheiluasut sekä fanituotteet


Mika Lahti on myynyt mainos- ja liikelahjoja yrityksille jo vuosikymmeniä. Kokemuksen kautta hän ymmärtää yritysten tarpeet ja osaa löytää sopivat tuotteet.


Keilaajana ja aikoinaan aktiivisena jalkapalloilijana hänellä on vielä pidempi kokemus urheilutekstiileistä ja hän tietää mitä laadukkaalta asusteelta vaaditaan.

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Yrityksen henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 15.5.2018. Viimeisin muutos 12.2.2019.

 

1. Rekisterinpitäjä

Sumilahti Oy, y-tunnus 2435198-6

Ilmattarenkatu  3 F 21,33580 Tampere

 

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Susanna Lahti, susanna.lahti@sumilahti.fi, puh 050 321 3377

 

3. Rekisterin nimi

Yrityksen asiakasrekisteri.

 

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on

  • henkilön suostumus
  • sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena
  • kiinteistökauppojen kaupanvahvistuksista pidettävässä rekisterissä maanmittauslaitoksen ohjeistuksen mukaisesti
  • yhteydenpito asiakkaisiin
  • laskureskontra
 

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

 

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.

Luonnokset asiakirjoista säilytetään sähköisesti ulkoisella kovalevyllä 2 vuotta allekirjoituspäivän jälkeen. Säilytysajan jälkeen ne tuhotaan. Erikseen sovitusti allekirjoitettuja asiakirjoja säilytetään yrityksen kassakaapissa ilman sovittua säilytysaikaa. Kaupanvahvistusten asiakirjat säilytetään yrityksen kassakaapissa 2 vuotta kiinteistökaupan jälkeen.


​6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta sähköpostitse, puhelimitse, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

 

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa esim. perukirjojen ja jakosopimusten toimittaminen verottajalle

 

Vahvistetusta kiinteistökaupasta on tehtävä ilmoitus Maanmittauslaitokselle 2 päivän sisällä.

 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

 

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa)